Mascara dày mi Jigott

286.000đ
Chia sẻ:
Màu sắc: Vàng
Vàng

Nhà cung cấp:

Thông tin sản phẩm:

Khác
Hàn Quốc

Đặc điểm: Mascara Jigott Cat’s Eyes giúp bạn có một lớp mi dày, cong và lâu trôi, đồng thời còn có chất dưỡng không làm khô mi.

Cách sử dụng: Chuốt mi từ gốc mi theo đường zigzak để mi cong, dày và không bị vón cục.

Màu vàng: Perfect Volume

Màu tím : Super Lash

Khối lượng: 12gr

Xem thêm nội dung

Xem thêm
Back to Top